Tel : 015/22.17.83-84
Fax : 015/22.17.81
info@mevogroproducts.be

Chemische meststoffen

 • MVK
 • Grasskeeper
 • Elite 1
 • Elite 2
 • IJzersulfaat
 • Kalkammonsalpeter
 • Ammonium sulfaat
 • Potassulfaat
 • Cyanamide
 • Superfosfaat
 • Chili-nitraat
 • Gekorrelde kalk
 • Patentkali
 • Magnesium sulfaat

 • MVK : 8-5-14 ( 3 )
  Samengestelde meststof met magnesium en 2,5% organische stikstof
  Goed gelijkmatig uitstrooien, bij voorkeur bij vochtig weer of op bevochtigde gronden. Geeft geen verbranding. De organisch gebonden stikstof zorgt voor een langere werking.
  Verpakking : 4kg – 10 kg – 25 kg

  Grasskeeper : 15-8-6 (3)
  Verpakking : 25 kg

  Elite 1 : 21-6-8 (3)
  Elite 1 is een speciale gazonmeststof voor intensief onderhouden grasvelden met 11% langwerkende stikstof die totaal opneembaar is door de planten. Dit stimuleert de groei van het gras en de wortels, terwijl de kalium zorgt voor een stevige wortelontwikkeling in de breedte waardoor een gelijkmatige groei verkregen wordt. Dit herleidt het aantal maaibeurten.
  Ideaal voor voetbal-, hockey- en golfterreinen
  Dosis : 5 ŕ 7 kg/100m˛
  Verpakking : 25 kg

  Elite 2 15-7-15 (2)
  Elite 2 is een meststof met 5% langwerkende stikstof die totaal opneembaar is door de planten. Het wordt gebruikt bij het planten van bomen, struiken en borders. Elite 1 is eveneens geschikt voor het onderhoud van uw aanplantingen, gazon en op terreinen die armer zijn en niet in optimale conditie zijn.
  Verpakking : 25 kg

  IJzersulfaat
  Onze ijzersulfaat is oplosbaar in water
  De benodigde dosissen mogen niet worden overschreden.
  Teelt : grassen – gazons
  strooien : 4 kg per 100m˛
  gieten : 4 kg in 100 L water per 100m˛
  Opgelet : ijzersulfaat veroorzaakt vlekken op tegels en beton !
  Verpakking : 4kg – 10 kg – 20 kg

  Kalkammonsalpeter : 27% N
  Kalkammonsalpeter is een kunstmeststof die breed inzetbaar is als stikstofmeststof. In tegenstelling tot de naam voegt de meststof geen kalk toe aan de grond, maar werkt juist licht zuur. De helft van de werkzame stikstof is in de vorm van nitraatstikstof, de andere helft ammoniumstikstof.
  Verpakking : 7,5 kg


  Ammonium sulfaat : 21% N
  Ammoniumsulfaat (NH4) 2 S04 is een zuiver, witachtig kristalzout verkregen uit ammoniak (NH3) en zwavelzuur (H2S04). Deze producten zijn afkomstig uit de productie van cokes, methacrylaat en acrylonitril.
  Ammoniumsulfaat wordt in verschillende toepassingen gebruikt maar ook als bestanddeel van meststoffen.
  Verpakking : 7,5 kg


  Potassulfaat : 50% K
  Potassulfaat wordt gebruikt om de wortelvorming te vergroten. De leemgronden hebben echter bijna nooit gebrek aan potas en houden de meststoffen in tegenstelling tot de zandgronden beter bij.
  Verpakking : 7,5 kg – 25 kg


  Cyanamide : 19.8% N
  Cyanamide strooit men vroeg in het voorjaar. Het is een minerale meststof dat onkruidwerend werkt en voorkomt bodemaaltjes. Voorzichtig omspringen tijdens het gebruik omwille van het verbrandingsgevaar en mogelijke plantenschade.
  Dosis : 50 gr/m˛
  Verpakking : 7.5 kg - 25 kg


  Superfosfaat : 18% P
  Deze chemische, snelwerkende meststof is rijk aan fosfor. Fosfor bevordert de wortelontwikkeling en is aangewezen bij de aanleg van de tuin en bij het zaaien van planten. Superfosfaat heeft geen invloed op de zuurtegraad van de bodem (neutrale werking). Het wordt het best toegepast bij fosfor-behoeftige planten zoals sla, andijvie, kool, komkommer, tomaat, wortelen, bonen, erwt en ui. Ook roos reageert positief op een extra hoeveelheid fosfor.
  Dosis : 50 gr/m˛
  Verpakking : 7.5 kg


  Chili-nitraat : 16% N
  Ook wel natriumnitraat of sodanitraat (NaNO3) genoemd.
  Komt oorspronkelijk uit Chili maar is kunstmatig gemaakt. Het bevat 99% zuivere NaNO3 en 16% zuivere stikstof. Het zijn fijne witte kristallen die oplosbaar zijn.
  Dit is een snelwerkend product dat niet wordt vastgehouden met een alkalische werking en lost gemakkelijk op.
  Toedienen op droge planten anders is er gevaar voor verbranding.
  Verpakking : 7.5 kg


  Gekorrelde kalk : ‘Gartenkalk‘
  Voordeel van gekorrelde kalk is het grote strooigemak, nadeel is dat de verdeling door de grond minder goed is, hetgeen nadelig is omdat kalk zich uit zichzelf niet goed mengt door de grond.  De verdeling over de tuin heen is vaak wel weer nauwkeuriger met een korrel.
  Verpakking : 7.5 kg Thomas-Kali : 0-11-11
  Fosfaatmeststof
  Verpakking : 7.5 kg – 25 kg


  Patentkali : 30% K + 10% MgO
  Patentkali wordt voornamelijk aangewend bij de bemesting van bol- en knolgewassen. Patentkali kan in de bio-teelt als magnesiumleverancier worden aangewend. Bevat kalium (potas) en magnesium. Voor het vroege voorjaar.
  Dosis : 50-100 gr/m˛
  Verpakking : 7.5 kg - 25 kg


  Magnesium sulfaat Magnesium is het centrale atoom van chlorofyl ofwel bladgroen en heeft daardoor een duidelijke rol in het fotosynthese proces van de plant. Lichte zandgronden kunnen magnesium matig vasthouden. Het zijn dan ook vaak deze bodems die geregelde magnesiumbemesting vereisen. Voor gazons en sportvelden is duidelijk minder magnesium noodzakelijk dan op borders, plantsoenen en bomen.
  Verpakking : 7.5 kg


  << Vorige   Volgende >>